MVO

Al jarenlang is maatschappelijk verantwoord ondernemen verweven in onze bedrijfsvoering, bewust en onbewust. Het hoort gewoon bij Moderna. We praten dan liever ook niet over de populaire termen People, Planet en Profit, maar verwoorden het middels: De mens centraal (People), Respect voor omgeving (Planet) en Ons bestaansrecht (Profit). Deze drie pijlers proberen we continue op de beste manier in balans te brengen.

Op de pagina's duurzame ontwikkeling leggen wij in het kort uit hoe we de MVO pijlers hebben verwerkt in ons beleid.