Duurzame ontwikkeling

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent ondernemen met aandacht voor de 3 P's, People, Planet en Profit.

Al jarenlang is maatschappelijk verantwoord ondernemen verweven in onze bedrijfsvoering, bewust en onbewust. Het hoort gewoon bij Moderna. We praten dan liever ook niet over de populaire termen People, Planet en Profit, maar verwoorden het middels: De mens centraal, Respect voor omgeving en Ons bestaansrecht. Deze drie pijlers proberen we continue op de beste manier in balans te brengen. 

De mens centraal

Onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Wij streven dan ook naar een duurzaam HR-beleid waarin onderwerpen centraal staan als:  werkplezier, gelijke behandeling en respect, gezonde werkplekken, diversiteit van medewerkers, ruimte voor persoonlijke groei, noaberschap, medezeggenschap, leerbedrijf, optimaal klimaatbeheer. 

Respect voor omgeving en milieu

Onderwerpen welke wij in ons beleid hebben verwerkt zijn onder andere: energieneutraal gebouw, energiebesparing, waterbesparende maatregelen, milieuvriendelijk en stoomloos reinigen, ecologische tuin, biodiversiteit, optimaal gebruik maken van natuurlijk licht en warmte, zonne-energie, restwarmteopvang, afvalscheiding, oplaadpalen.

Ons bestaansrecht

Zonder winst hebben we uiteindelijk geen bestaansrecht. Winst is daarbij een meervoudig begrip. Het gaat niet alleen om wat er onder de streep overblijft maar omvat veel meer. Onderwerpen welke we in onze visie hebben verweven zijn oa: innovatie, risicomanagement, klanttevredenheid, duurzame winstgevendheid.