Ons bestaansrecht

Zonder winst hebben we uiteindelijk geen bestaansrecht. Winst is daarbij een meervoudig begrip. Het gaat niet alleen om wat er onder de streep overblijft maar omvat veel meer.

Wij vinden het belangrijk om een betrouwbare partner zijn voor onze klanten en een veilige “thuisbasis” te zijn voor onze medewerkers. Bij winst gaat het ook om trots, vertrouwen, betrokkenheid, innovatie, kwaliteit, binding, werkgelegenheid, productiviteit, positionering, reputatie en het aanspreken van de steeds groter wordende groep klanten en organisaties die om duurzame producten vragen. Samenwerking en partnerships, risicomanagement, stakeholderdialoog zijnbelangrijke items op onze duurzaamheidsagenda. Hieronder een korte uiteenzetting van de items:

Vaste leveranciers

Een duurzame relatie zorgt voor stabiele ketenbeheersing.

Samenwerking collega textielverzorgers

Door krachten te bundelen kunnen we efficiënte en effectieve serviceverlening op landelijk niveau bieden.

Vergroten van onze waardeketen

Aanspreken van de steeds groter wordende groep klanten en organisaties die om duurzame producten vragen.

One-stop-shopping concept

Ontzorgen van onze klanten door ons unieke concept middels full service.

Aandelen in eigen beheer

We zijn in staat snel urgente financiële beslissingen te kunnen nemen.

Risicomanagement

Door ons te richten op verschillende productgroepen en markten in de textielverzorgingsbranche spreiden we onze risico’s.

Klanttevredenheidsmeting

Wij nodigen klanten uit om kritisch naar onze service te blijven kijken.

Duurzaam inkopen

Ons inkoopbeleid is gericht op verduurzaming van inkoop van producten en diensten.

Duurzame winstgevendheid

We kunnen constant sturen op verbruiken, productiviteit en werkefficiency met behulp van een geavanceerd managementsysteem.

Monitoring

Constant kunnen sturen op verbruiken, productiviteit en werkeffi ciency met behulp van een geavanceerd managementsysteem.

Continue innovatie

Samen met belanghebbenden zoeken we continue naar duurzame ontwikkelingen.